Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp (BPSC)
Danh sách tổ chức thành viên
 
 1.      Tên tổ chức:      
Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp (BPSC)
 
2.      Thông tin liên hệ :
-         Địa chỉ :      149 Giảng Võ – Hà Nội
-         Tel :            04-37342481
-         Fax :          
-         Email :        trungtambpsc@gmail.com
-         Website :    http://www.bpsc.com.vn
-         Người liên hệ: Bùi Thúy Nga
          Chức vụ: Chánh Văn phòng
          Điện thoại : 0979 144 699
          Email : nga.thuy102@gmail.com
 
3.      Lĩnh vực hoạt động của Tổ chức:
BPSC cung cấp trọn gói các dịch vụ đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, cũng như cho nông dân, ngư dân, người ít chữ và các dịch vụ tư vấn phát triển cho các khác hàng bao gồm nghiên cứu phát triển thị trường, nghiên cứu xã hội, xác định cơ hội dự án, nghiên cứu khả thi dự án, đánh giá dự án, thành lập và triển khai dự án ...

4.      Nguồn tài liệu/ Công trình nghiên cứu/ Giáo trình:
Bộ giáo trình CEFE về Quản trị kinh doanh (khởi nghiệp, Marketing, bán hàng hiệu quả, xây dựng thương hiệu..)